• DOLAR
  %0,03
 • EURO
  %0,11
 • ALTIN
  %0,23
 • BIST
  %-0,68
Başkan Özyiğit, “ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022”yi imzaladı

Başkan Özyiğit, “ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022”yi imzaladı

reklam"
Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir
Kentler Birliği (ICLEI) tarafından organize edilen Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi sonuç
bildirgesi “ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022”yi imzaladı. Ekolojik dengeyi gözeten bir anlayışla
çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent yaşamı için iş birlikleri
yapıyor.
İstanbul’da yapılan Uluslararası Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi sonrası “Krizler çağında
sürdürülebilir bir Kentsel Dünya için köprüler kurmak” sloganıyla “ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022”
açıklandı. Daha önce iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi(Covenant of
Mayors)’ni imzalayan ve ekoloji konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit de 5 maddelik bildirgeyi imzaladı.
“Yerel yönetimler demokrasi, barış, sosyal adalet, sağlık, refah ve sürdürülebilirlik için kritik öneme
sahiptir”
Bildirgenin ilk maddesinde yerel yönetimlerin demokrasi ve refah için kritik öneme sahip olduğu ifade
edildi. Demokratik kurumların ve ilkelerin zayıfladığına dikkat çekilen bildirgede “İklim acil durumu
kırılma noktalarına ulaştı, COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik
kurumlar ve ilkelerin zayıf düştüğü süreçlere tanık oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya’nın
son Ukrayna işgali ile yeni zirvelere ulaşmakta. Ne yazık ki, küresel çok taraflı yönetişim bu hayati
zorlukların hiçbirine yeterince yanıt vermemekte. Küresel nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı
dikkate alındığında, her düzeyde yönetimler arasında iş birliğini içeren ‘çok katmanlı eylem’
vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye,
yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız” denildi.
“ICLEI, Türk belediyelerinin sürdürülebilirlik çabalarında önemli bir ortaktır”
ICLEI Kadıköy Bildirgesi 2022 bildirgesinde, “Mart 2024’e kadar, ICLEI’ye üye olan Türkiye’deki
belediyelerin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıca belediyeleri ICLEI
girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz” denildi. İklim alanında
GreenClimateCities, doğa alanında CitiesWithNature, döngüsel ekonomi alanında ICLEI Circulars, gıda
alanında CityFoodNetwork, sürdürülebilir hareketlilik alanında EcomobilityAlliance, çevre dostu satın
alma alanında Procura+, iklim eylemlerinin finansmanı alanında TransformativeActionsProgramme,
enerji alanında 100% Renewables, sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında SDGsInCitiesChallenge
hatırlatması yapıldı. Ayrıca, Türkiye´den dünya kamuoyuna sunulan “Döngüsel Kültür” kavramının da
küresel olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.
“Tüm kentlerin Avrupa ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ve girişimlerine katılması”
“Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez” ifadelerinin yer
aldığı bildirgenin üçüncü maddesinde, ICLEI’nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla Türkiye’deki
belediyelerin Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabileceği hatırlatıldı ve şöyle
devam edildi: “Avrupa ölçeğinde öncelikli girişimler arasında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi,
Avrupa Yeşil Şehir Anlaşması, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Yerel Yeşil Anlaşmaları yer
almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli girişimler ise Paris İklim Anlaşması´nın 2050 itibari
ile sıfır net karbon ve dirençli kentler hedeflerine yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası
öncülüğünde yürütülen Race-To-Zero ve Race-To-Resilience kampanyaları, afetlere karşı dirençli
kentleri öngören MakingCitiesResilient 2030 kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel
Gönüllü İzleme süreçleri yer almaktadır.”
“Türkiye’nin ötesine geçmek”
Bildiride, Türkiye’nin kültürel, tarihi, sosyal ve jeopolitik bağlantılarının çok çeşitli ortaklık
potansiyelleri taşıması bakımından önemli olduğu vurgulandı. Bildirinin dördüncü maddesinde,
Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer şehir ve bölgelerin küresel
sürdürülebilirlik çabalarına aktif katılımını artırmak için Türkiye’deki belediyelere ICLEI ile işbirliği
yapma daveti yapıldı.
“Türk kentlerinin 2022 boyunca ve sonrasında düzenlenecek uluslararası görüşmelere aktif
katılımı”
Bildirgenin son maddesinde ise, 2022 ve sonrasında düzenlenecek olan uluslararası görüşmelere aktif
katılım yer alıyor. “ICLEI sahip olduğu geniş ağ sayesinde, belediyelerin küresel hedeflere yönelik
uluslararası görüşmelere daha aktif katılarak bilgilenmelerine ve deneyimlerini etkin bir şekilde
paylaşmalarına aracı olabilir” ifadelerine yer verilen bildirgede, “BM Genel Sekreteri tarafından
yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği Görev Gücü çalışmaları, Fildişi Sahili, Çin ve
Mısır’da düzenlenecek İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya’daki 11 Dünya
Kent Forumu bunların başında yer almaktadır” denildi. 2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek
Biyoçeşitlilik 16 Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağını söyleyen ICLEI, Türkiye’deki
belediyeleri 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö’de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi’ne, aktif olarak
katılmaya davet etti.
ICLEI Hakkında
ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı odağına almış
2,500’ün üzerinde yerel ve bölgesel yönetim ile birlikte çalışan küresel bir ağdır. ICLEI’nin dünya
çapında 24 ofisinde sayıları 400’e varan uzman görev yapmaktadır. 125’den fazla ülkede aktiftir.
Sürdürülebilirlik politikalarını şekillendirmekte ve düşük emisyonlu, doğa temelli, eşitlikçi, dirençli ve
döngüsel kalkınma için yereldeki aksiyonlara yön vermektedir. Üç Rio Sözleşmesi’nde ve ilgili
süreçlerde, Küresel Görev Gücü adına koordinasyondan sorumlu kurum olan ICLEI, yerel ve bölgesel
yönetimlerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki
çalışmalarına öncülük etmektedir.

reklam
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM